Výsledky vyhledávání pro chýl

ABDUKCE odchýlení od tělní osy
ABERACE odchýlení světelného paprsku
ABERACE odchylka
ABERACE odchylka od pravidla
ABERACE úchylka
ABEROVAT jevit odchylku (řídce)
ABEROVAT odchylovat
ABEROVAT odchylovat se
ABNORMALITA úchylnost
ABNORMÁLNÍ odchýlený od řádu