Výsledky vyhledávání pro cast chra

ABATON část chrámového okrsku
ABATON část chrámu oddělená přístupná pouze kněžím a vladaři
AMBONA část chrámu
ANDA část indické schránky relikvií (stupy)
APSIDA část chrámu
APSIDA součást chrámu
APSIDA výstupek na oltářní části chrámu
APSIDA výstupek oltářní části chrámu
APSIS část chrámu
AULA část chrámu starokřesťanského