Výsledky vyhledávání pro budovany

GLACIS val budovaný na vnější straně obranného příkopu