Výsledky vyhledávání pro biskupa

ARCIKNĚZ pomocník biskupa
CITY sídlo biskupa s katedrálou (hist.)
DIECÉZE oblast pod správou biskupa
DIECEZE obvod správní biskupa
HNĚZDNO sídlo polského arcibiskupa
INFULE čepice biskupa
INFULE pokrývka hlavy biskupa
KO iniciály biskupa otčenáška
MITRA čepice biskupa
OFICIÁL zástupce katolického biskupa