Výsledky vyhledávání pro arnoš

DAREMNOST marnost
DĚKAN správce farnosti
EKONOMĚR přístroj k indikaci hospodárnosti provozu
EKONOMIE hospodárnost
EKONOMIKA hospodárnost
ERNST německy arnošt
EXPOZITURA část farnosti se samostatnou duchovní správou (círk.)
FACIES tvářnost zemského povrchu
FÁDNOST jednotvárnost
FARA dům správce farnosti