Výsledky vyhledávání pro Ztok

ACIDITA kyselost roztoku
AGO roztok celulózy v acetonu (lepidlo)
ASCENZE vystupování roztoků rudných z magmatu
BŘEČKA roztok koželužských látek
BŘEČKA roztok koželužských vyčiňovacích látek
ČPAVEK roztok amoniaku
DERMAGUMMIT roztok sterilní kaučuku k profylaxi kůže
DIALÝZA metoda dělení roztoků od koloidů
EMULSE roztok dvou nebo více vzájemně se nemísících kapalin
EMULZE roztok dvou nebo více vzájemně se nemísících kapalin