Výsledky vyhledávání pro Znek

DEMORALIZOVAT znekázňovat
VZRUŠIT zneklidnit
ZNEPOKOJIT zneklidnit