Výsledky vyhledávání pro Zakrnění

ABORTACE zakrnění (z lat.)
ABORTUS zakrnění orgánů