Výsledky vyhledávání pro Vzájemně

AGREGACE akumulace organizmů bez vzájemného vztahu (ekol.)
DRUH skupina vzájemně se křížících populací
EMULSE roztok dvou nebo více vzájemně se nemísících kapalin
EMULSE soustava dvou vzájemně se nemísících látek
EMULZE roztok dvou nebo více vzájemně se nemísících kapalin
EMULZE soustava dvou vzájemně se nemísících látek
INTERMIGRACE stěhování vzájemné
KOADAPTACE přizpůsobení se několika druhů organismu vzájemně
KOADAPTACE vzájemné přizpůsobení se několika druhů organismu
KŘESÁNÍ pohyb prudký v němž se nohy vzájemně třou