Výsledky vyhledávání pro Uve

ABRAKADABRA mluvení nesmyslné
AKTIVACE uvedení v činnost
AKTIVOVAT uvést v činnost
ANAFORA poukaz na již uvedené
APRISIONAR španělsky uvěznit
ARESTACE uvěznění (řídce)
ARESTOVAT uvěznit (obecně)
ASSD uvedený (angl. zkr.)
ÁTÁPIN jedna ze čtyř zásad buddhist. introspektivního sebeuvědomování
ATOLEK korálový ostrůvek