Výsledky vyhledávání pro Stopy

ALEXANDRIN šestistopý jambický verš
ALEXANDRIN verš jambický šestistopý
ALEXANDRIN verš šestistopý jambický
ANAPEST druh básnické stopy
BIFARA hlas varhanní čtyřstopý a osmistopý
BLANKVERS pětistopý jambický verš bez rýmů a slok
DOBA jednotka veršového taktu stopy
FT anglická zkr. stopy
FT značka anglické stopy
FUKOIDY stopy a otisky živočichů ve zkamenělém bahně