Výsledky vyhledávání pro Sto ml

AHOVAI strom z čeledi toješťovitých s jedovatým mlékem
EPITETON přívlastek projevující postoj mluvčího
GALAKTOMETR hustoměr na mléko
MLATNICE místo k mlácení (říd.)
MLÝNIŠTĚ místo kde stál mlýn (zast.)
MODÁLNOST uplatňování postoje mluvčího ve výpovědi
NOŘÍTKO nádoba na měření hustoty mléka
RECES smlouva o ustoupení v nárocích
ZMOCNĚNÍ zastoupení smluvní