Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhledávání pro Staroindicke

AMARÁVATÍ středisko staroindické školy mahásanghiků
ARDŽUNA hrdina staroindického eposu mahábhárata
BRÁHMANI stavy staroindické společnosti
KŠATRIJOVÉ stavy staroindické společnosti
LÓKAJÁTA učení staroindické materialistické a ateist.
SVÁHA zvolání obětní staroindické
ŠLÓK metrum staroindické jímž je psána sanskrt. poezie a nauková literatura
ŠÚDROVÉ stavy staroindické společnosti
VAIŠJOVÉ stavy staroindické společnosti
VÉDÁNTA učení staroindické náboženské a filozofické