Výsledky vyhledávání pro Souc

ABAK část hlavice sloupů nesoucí kladí
ABAKUS část hlavice sloupů nesoucí kladí
ABORÁLNÍ jsoucí na protilehlém konci těla (anat.)
ABSOLUTNO jsoucno
ABSOLUTNO jsoucnost
ADENIN součást nukleových kyselin
ADENSKÝ záliv (součást svět. moře)
ADICE součet
AFANIT hornina jejíž součástky nelze poznat pouhým okem
AFOTICKÝ jsoucí bez světla