Výsledky vyhledávání pro RUŠIT

ABOLOVAT zrušit (řídce)
ABROGOVAT zrušit zastaralý zákon
DELIKVENTI narušitelé práva
INTERROMPRE francouzsky přerušit
NEANULOVAT nezrušit
NIČIT rušit
OMEZOVATEL narušitel (řídce)
OŠTIBRAT porušit na povrchu (říd.)
PŘETRHNOUT přerušit
SUSPENDOVAT zrušit platnost něčeho