Výsledky vyhledávání pro Pozitív

AURID sloučenina anorganická zlata s elektropozitivnějším prvkem
AUSTIN zakladatel pozitivistické právní teorie ve velké británii
DIAPÁS série diapozitivních snímků na pásu filmu
DIASKOP přístroj k promítání diapozitivů
EUSTREZ pozitívní stres
FERID sloučenina anorganická železa s elektropozitiv. prvkem
FERID sloučenina anorganická železa s elektropozitivnějším prvkem
GALLID sloučenina anorganická galia s elektropozitivnějším prvkem
CHLORID sloučenina anorganická chloru s elektropozitivnějším prvkem
KADMID sloučenina anorganická kadmia s elektropozitivnějším prvkem