Výsledky vyhledávání pro Pozi ia

DIAPÁS série diapozitivních snímků na pásu filmu
DIASKOP přístroj k promítání diapozitivů
GALLID sloučenina anorganická galia s elektropozitivnějším prvkem
KADMID sloučenina anorganická kadmia s elektropozitivnějším prvkem
OPIOFÁG požívač opia
SLAJD diapozitiv
SLIDE anglicky diapozitiv
SLIDE diapozitiv