Výsledky vyhledávání pro Pomocný knez

LOKÁLIE spravovaná pomocným knězem (dř.)
LOKALISTA kněz pomocný