Výsledky vyhledávání pro Podoj

ÚDOJ podojení (nář.)
ZDOJIT podojit (říd.)