Výsledky vyhledávání pro Oves

ADVERBÁLNÍ závislý na slovese
AK slovesky jestli
ANALEKTA výbor ze slovesných děl
AORIST jednoduchý min. slovesný tvar (řec.)
AORIST jednoduchý slovesný tvar vyjadřující děj minulý
AORIST minulý čas slovesný (jaz.)
AORIST minulý slovesný čas
AORIST typ slovesného času
ÁPIS člověk první podle argejských pověstí
AUTOLYCUS lupič antický zlopověstný