Výsledky vyhledávání pro Odstáť

APELATIVA obecná podstatná jména
APELITIVUM jméno podstatné obecné
BEZVÝZNAMNO nepodstatno
BYTNĚ podstatně
DHARMA podstata bytí v indic. nábožen.
DUHOVOST podstatná vlastnost duhy
EIDOS podstata věci u husserla
ENS podstata
ENS podstata bytí
ENTICKÝ týkající se podstaty (filozof.)