Výsledky vyhledávání pro Natirat

LAKOVATI natírati
LAKOVATI natírati lakem
SKÁROVAT natírat lyžařským voskem
ŠEPSOVAT natírat šepsem
TÉROVAT natírat térem