Výsledky vyhledávání pro Nahrazení

EUFENISMUS nahrazení drsného výrazu jemnějším
KATALEKTIKA nahrazení slabiky
PARAMORFOSA nahrazení látky látkou téhož složení
PARAMORFÓZA nahrazení látky látkou téhož složení