Výsledky vyhledávání pro METR

AEROMAT přístroj fotogrammetrický vyhodnocovací
AMFIBRACH metrická stopa
ANAKRUSE slabika verše (první) nezapočítaná do metra
ANAPEST metrická stopa o třech slabikách
ANAPEST stopa metrická
ANDĚL stanice pražského metra
ANKARA metropole Turecka
AR čtverec o straně 10 metrů
ARBELOS obrazec geometrický tvořený třemi polokružnicemi
ARCCOS funkce goniometrická (zkr.)