Výsledky vyhledávání pro Drtit

APLASTAR španělsky rozdrtit
CRUSH anglicky drtit
MLÍT drtit mezi žernovy
MRVIT drtit (nář.)
ROZMAČKAT rozdrtit
SKLIČOVAT drtit
TŘÍŠTIT drtit
TŘÍT drtit (zast.)
ZDRTNOUT rozdrtit
ZKRUŠIT zdrtit