Výsledky vyhledávání pro Dedit

INHERIT anglicky dědit
OBDĚDIT podědit (říd.)