Výsledky vyhledávání pro Bezny

BM běžný metr
CIRCULATORIO španělsky oběžný
DELICIOSNÍ líbezný
DINÁR běžný název měny
DYSLEXIE potíže při čtení běžným způsobem výuky
ENCYKLIKA list papeže okružní oběžný
ENCYKLIKA oběžný u papeže
ENCYKLIKA papežský okružní (oběžný)
EXTRATURA vybočení z běžných zvyklostí
HAAB rok mayský pro běžný život
KURSORICKÝ zběžný
LAHODNÝ líbezný
LIBÝ líbezný
MILÝ líbezný
NORMÁL stav běžný
NOSTRO účet běžný otevřený
ORTROPISMUS ohyb rostlin směrný rovnoběžný se směrem podráždění
PINAKOID dvojice rovnoběžných ploch stejných fyzikálních vlastností
POBĚŽNÝ světoběžný (zast.)
PREKURSIVNÍ předběžný
REGULÁRNÍ běžný
REGULÉRNÍ běžný
RISKONTRO kniha běžných účtů
SAGITÁLNÍ rovnoběžný se střední podélnou osou těla
ÚKOS vzájemný sklon dvou různoběžných rovin