Výsledky vyhledávání pro BZ

ACCUSE anglicky obžalovat
ACUSACIÓN španělsky obžaloba
ACUSADO španělsky obžalovaný
ACUSAR španělsky obžalovat
AKRIMINACE obžaloba
ASTROLÁB přístroj k měření výšky nad obzorem
AZIMUT souřadnice obzorníková
BOURDONNEMENT francouzsky bzukot
BZIKAT bzučet
BZINKAT bzučet (říd.)