Výsledky vyhledávání pro 000

DŽÓMON období japonské neolitické kultury 11 000 př. n. l. - 300 př. n. l.
EM název římských 1000
FOT 10 000 luxů
HOLE terén s nadmořskou výškou 1400 až 2000 m
KILO 1000 gramů (hovor.)
KILOPOND 1000 pondů
KILOVOLT 1000 voltů
MILLIARIUM vzdálenost 1000 kroků
MM římských 2000
MMM římských 3000