Výsledky vyhledávání pro 000

DŽÓMON období japonské neolitické kultury 11 000 př. n. l. - 300 př. n. l.
EM název římských 1000
FOT 10 000 luxů
HOLE terén s nadmořskou výškou 1400 až 2000 m
KILO 1000 gramů (hovor.)
KILOPOND 1000 pondů
KILOVOLT 1000 voltů
MILLIARIUM vzdálenost 1000 kroků
MM římských 2000
MMM římských 3000
MMMM římsky 4000
MMMM římských 4000
MMMMM římských 5000
MYRIAMETR 10000 metrů (řidč.)
TUNA 1000 kg
TUNA 100000 dekagramů
TUNA 1000000 gramů
ULTRAZVUK vlnění zvukové o kmitočtu nad 20 000 hz
YARD 36000 mil