Výsledky vyhledávání pro . Lat.

AB od (lat.)
ABDOMEN břicho (lat.)
ABORTACE zakrnění (z lat.)
ABORTUS potrat (lat.)
ABREVIACE zkr. (z lat.)
ABSTENCE zdržování se hlasování (z lat.)
AC a (lat.)
ACER ostrý (lat.)
ACTA pláž (lat.)
ACTIO děj (lat.)