Výsledky vyhledávání pro žije

BUGANDA stát africký v mezijezeří v 15 až 19. stol.
ÉLJEN ať žije
EVVIVA ať žije
LOKALITA stanoviště na němž žije rostlina nebo živočich
VIVA ať žije španělsky
ŽIVIO ať žije