Výsledky vyhledávání pro ženy na A

ANALYTIKA obor založený na rozborech
ASKOS starořecký kožený vak na víno
BALISTIKA nauka o pohybu vržených těles
BALISTIKA nauka o pohybu vržených těles v odporujícím prostředí
BARONČINSLUHA služebník ženy barona
CTR zkr. používaná v letovém provozu pro řízený okrsek letiště
DIETA způsob výživy nařízený lékařem
ENDEMIT druh omezený výskytem na určité území
ENDEMIT druh omezený výskytem na určitém území
ENGLIŠ knírek krátce přistřižený (nář.)