Výsledky vyhledávání pro štandard

ELITA osivo zaručující standard odrůdy
ETALON standard
GSM standard pro mobilní telefony
ISO zkr. mezinárodní organizace pro standardizaci
MODUL standardní
NORMÁL standard
OTÁČKA variace ve standardním tanci
ÚROVEŇBĚŽNÁ standard
VHS záznamový standard obrazu
VZORNÍK standard