Výsledky vyhledávání pro řecký kmen

AKSAKAL stařešina tureckých kočovných kmenů
DOR příslušník jednoho ze starořeckých kmenů