Výsledky vyhledávání pro řešení

ABSOLUCE rozhřešení
ABSOLUCIÓN španělsky rozhřešení
APROXIMACE řešení složité úlohy
BAL označení stupně síly větru nebo zemětřesení
DISKRIMINANTA výraz potřebný k řešení rovnice
EPICENTRA ohniska zemětřesení
EPICENTRUM oblast ležící nad ohniskem zemětřesení
EPICENTRUM ohnisko zemětřesení
CHVĚNÍ třesení
ISOSEISTA spojnice míst jevící stejnou sílu zemětřesení