Výsledky vyhledávání pro ň zvrat

APODIKTICKÝ nezvratný
AXIOM nezvratná zásada
ČE částice u zvratných sloves
DESTRUKTIVNÍ rozvratný
NEOTŘESITELNÝ nezvratný
PÁDNÝ nezvratný
REFLEXIVUM zájmeno zvratné (lat.)
SA zvratné zájmeno (slov.)
SA zvratné zájmeno sloven.
SE zvratná částice