Výsledky vyhledávání pro čkor

BABA bačkora
HAALA československý řeckořímský zápasník
PIKI metr (německořecké pojmenování)
ZBABĚLEC bačkora