Výsledky vyhledávání pro činitel o

ABRAHÁM slovenský stranický a odborový činitel
BYRO skupina vedoucích činitelů
EXCELENCE oslovení vysokých činitelů
FAJNOR slovenský právník politický a státní činitel
HEGEMON vedoucí činitel
KOEFICIENT součinitel
LOBBY skupina lidí ovlivňující veřejné činitele s cílem prosadit své zájmy
MOCNINA součin sobě rovných činitelů
NENAPRAVITELNÝ neodčinitelný
ORGÁN činitel výkonný