Výsledky vyhledávání pro částice na t

BIT částice dvojková dvojná
ELEKTRON částice atomu se záporným el. nábojem
ELEKTRON částice atomu se záporným elektrickým nábojem
ELEKTRON částice elementární atomového obalu se záporným el. nábojem
ELEKTRON elektr. nabitá částice
EPIZOM částice buněčná
FAGOCYT buňka schopná pohlcovat cizorodé částice
ION částice atomu nabitá
ION částice elektricky nabitá
ION částice nabitá