Výsledky vyhledávání pro částice na p

ELEKTRON částice atomu se záporným el. nábojem
ELEKTRON částice atomu se záporným elektrickým nábojem
ELEKTRON částice elementární atomového obalu se záporným el. nábojem
FAGOCYT buňka schopná pohlcovat cizorodé částice
KVARK částice hypotetická předpokládaná
LI částice příklonná
VMĚSTEK nežádoucí přimísená částice v oceli