Výsledky vyhledávání pro Územní

ČIBA oblast územní japonská
GENEREL plán územní složky
GENEREL schéma územní složky
HOMOLOGIE nauka o zevní podobnosti územních celků (zeměpis.)
JUDET jednotka územní správní rumunská
KRAJ celek územní
KRAJ jednotka územní
OBEC celek územní
OBEC jednotka územní
OKRES celek územní