Výsledky vyhledávání pro Blízko

BLÍZKEM blízko (říd.)
BLÍŽ do větší blízkosti
BLÍŽE ve větší blízkosti
CLOSE anglicky blízko
INFLUENCE nabití těles el. nábojem v blízkosti jiného el. náboje (z lat.)
KONGENIALITA blízkost názorů
LEVELTRON reagující na blízkost předmětu
MLHOVINA oblast mezihvězdné hmoty buzená k záření blízkou jasnou hvězdou
NEAR anglicky blízko
NEDALEKO blízko